Opinia IPN-u (28-03-2017)

We wcześniejszych wpisach pisałem na temat wniosku o zaopiniowanie projektu przez IPN pod kątem formalnym. Otrzymałem Opinie/ekspertyzę historyczną.

Informuję, iż przy ul. Krakowskiej 53 w Opolu w latach 1945-1948 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W murach tych funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa więzili i prowadzili śledztwa polityczne o charakterze represyjnym… Niejednokrotnie śledztwa kończyły się pobiciem lub utratą życia. Zwłoki zakopywano w tajemnicy na pobliskim terenie należącym do UB.

„25 II 1997r. w wyniku prac budowlanych odnaleziono przy ul. Krakowskiej i ul.Kołłątaja (obok posesja użytkowana przez NBP) pogrzebane szczątki ludzkie. Po ekshumacji okazało się, że jest to masowy grób. Ofiary te miały przestrzelone czaszki. W tej sprawie OKŚZpNP we Wrocławiu Delegatura w Opolu wszczęła śledztwo z art.148§1 k.k. – o popełnieniu „zbrodni ludobójstwa przez funkcjonariuszy UB rezydujących w budynku przy ul. Krakowskiej 53 na osobach więzionych i maltretowanych w tymże budynku pomiędzy ul. Krakowską i ul. Kołłątaja.”