Pismo od Przewodniczącego Rady Miasta Opola (12-04-2017)

„Dziękuję, za przedłożenie inicjatywy obywatelskiej upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa w latach 1945-1956 w mieście Opolu. Informuję, że zostały zweryfikowane 354 podpisy mieszkańców złożone na listach poparcia dp złożonego projekty uchwały.

Zgodnie §25 ust. 3 Statutu Miasta Opola przekazałem go do zaopiniowania przez radcę prawnego Urzędu Miasta, a ponieważ podjęcie uchwały będzie wywoływało skutki finansowe, także do zaopiniowania przez skarbnika miasta.

Po otrzymaniu tych opinii przełożę projekt uchwały pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta Opola.”