Trzy tematy (06-12-2017)

Już jesteśmy na końcówce starań, data ustalona ale nie należy się przedwcześnie cieszyć do momentu aż tablica nie pojawi się na fasadzie dawnej katowni UB.

Remont obiektu przy Krakowskiej 53, który trwał od września dobiegł już końca (to też w pewien sposób zahamowało całą procedurę). W poniedziałek 11.12.2017 nastąpi jego odbiór techniczny.

Po ostatniej wizycie u rzeźbiarza jestem pełen optymizmu gdyż produkcja tablicy dobiega końca.

Na mikołaja otrzymałem pismo od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającego na umieszczenie tablicy.

Sprawy idą jak na razie dobrym torem. Oby tak daje… STUK-PUK w nie malowane.