Udział w pracach komisji (18-05-2017)

Otrzymałem pismo z Ratusza, w którym zawarty był cały plan najbliższej sesji Rady Miasta Opola. Dokument informował również o terminie oraz miejscu odbycia się komisji budżetowej i kultury. Przedłożony przeze mnie projekt uchwały, aby mógł pojawić się na obradach Rady Miasta musiał wpierw być przez je zaakceptowany.

Udałem się na komisje z przekonaniem pozytywnej weryfikacji inicjatywy obywatelskiej. Pośród wielu tematów poruszanych na komisjach sprawa upamiętnienia ofiar UB zwróciła zainteresowanie radnych. Niektórzy z nich nawet pokusili się o wyrażenie pozytywnej opinii na ten temat.

Na obu komisjach wniosek został przegłosowany pozytywnie przez wszystkich radnych biorących udział w posiedzeniu. Aby taka zgodność była również na sesji Rady Miasta.